علاقمندان ، تهيه کنندگان و متخصصين تئاتر جهت اجرا يا همکاري در زمينه ي ايده هاي مطرح شده مي توانند با گروه  « خانه ايده هاي طراحي خلاق » از طريق لينک زير تماس بگيرند:   


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
اجراي طرح گونه اي خاص از تئاترصحنه اي برگرفته از نوع اجراي شهر فرنگ :
طرح اصلي اجراي تئاتر در يک شهر فرنگ در زمان اجراي يک تئاتر عروسکي مطرح شد . مبناي اصلي اين نوع نمايش بر اساس تماشاي يک تئاتر به طور اختصاصي براي تماشاگر شکل گرفت . براي چنين اجرايي تماشاگر از يک روزنه به تنهايي از فضاي يک نمايش ديدن ميکند به همين دليل تمرکز او بر اين اجرا بيشتر است و گويي او به تماشاي يک ماجراي مرموز و پنهاني نشسته است . نمونه اوليه ي آن منجر به اجراي يک تئاتر در فضاي شهر  فرنگ گرديد . اما شيوه ي ديگري از اين تئاتر طراحي شده است که تماشاگران بيشتري از يک تئاتر عروسکي ديدن مي کنند و با اين اوصاف با همين تکنينک روزنه ديد ، تماشاگران به شيوه ديگر مي توانند تئاتر را ببينند.اين طرح براي صحنه اماده شده است و قابل اجراست
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
اجراي تئاتر صحنه اي تکنولوژيک بدون حضور بازيگر و صحنه ي تئاتر در مقابل تماشاگردر چند شهر به طور همزمان و به صورت تئاتر زنده :
اين ايده با تصوير برداري مستقيم از تئاتر متفاوت است سرمايه داران با تماس در جريان جزئيات اين طرح قرار خواهند گرفت
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
توليد فيلم کوتاه عروسکي نقره نشون بر اساس شعر فروغ فرخزاد به روش STOP MOTION:
- از ابتداي زماني که طراحي تئاتر عروسکي « نقره نشون » شروع شد ساخت فيلم کوتاه عروسکي ازين تئاتر را با منظور به تصوير کشيدن شعر فروغ فرخزاد با عنوان « به علي گفت مادش روزي » به ذهن متبادر مي کرد. به نظر مي رسدبهترين شيوه  روش استاپ موشن  stop motion  باشد که  تمهيدات آماده شده و تجربيات تئاتري اين اثر نيز مي تواند راهگشا باشد. تکنيک هاي به کار رفته در صحنه ي تئاتري بسيار کاربرديست و جلوه هاي ديداري بسيار زيبايي ايجاد کرده است که مي تواند براي اجراي فيلم کوتاه با ريزه کاري هاي دقيق به کار برده شود. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
توليد تئاتر عروسکي و تله تئاتر تلويزيوني تک پرسوناژ با عروسک خاص :
- اثر عروسکي ديگر که طرح آن آماده است و براي صحنه تنظيم شده است و امکان تلويزيوني شدن آن هم وجود دارد تئاتر تک پرسوناژي ست که عروسک آن در عين حالي که ظاهري انساني دارد داراي  قابليت هاي ويژه و انعطاف پذيريست که آن را منحصر به فرد مي کند. اين عروسک به شيوه ي جديدي هدايت مي شود که با سه عروسک گردان به حرکت درمي آيد و به صورت ايستاده قابليت راه رفتن دارد و صورت انساني انعطاف پذيري براي آن در نظر گرفته شده است.
-----------------­-------------------------------------­---------------------------------------------­--------------------------------------
توليد فيلم کوتاه عروسکي به شيوه هاي ترکيبي از بخشي از زندگي يک خواننده ايراني :
- اثر عروسکي ديگر ساخت يک فيلم کوتاه عروسکي از يک ماجراي دراماتيک فوق العاده جذاب از زندگي يکي از خوانندگان ايرانيست .طرح اين اثر بر اساس روزهاي خاصي از زندگي اين هنرمند بزرگ و منحصر بفرد نوشته شده است و اجراي عروسکي آن جلوه اي خاص به توليد اين اثر خواهد داد. ساخت فضاي صحنه به شيوه ي صحنه عروسکي به اين امر کمک مي کند.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
تئاتر و تله تئاتر براساس داستان « ماهي سياه کوچولو » با شيوه ي اجرايي منحصر به فرد  :
- بر اساس « قصه ماهي سياه کوچولو » نوشته « صمد بهرنگي » شيوه ي جديدي در فضاي عروسکي طراحي شده است که منحصر به فرد است ولي از آنجايي که اين طرح تا کنون اجرا نشده است و اجراي آن دشواري هاي خاصي دارد تشريح آن در اينجا امکان پذير نيست.اين فضا و اين نوع اجرا با فضاي داستان نامبرده بسيار نزديک است و تصاوير بسيار زيبايي را براي صحنه تئاتر و نيز کادر دوربين در يک تله تئاتر يا فيلم داستاني کوتاه عروسکي ايجاد مي کند.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------