يک بار زماني که در يکي از جشنواره  هاي تئاتر مشغول عکاسي بودم لنز دوربين درحالت جمع شدن متوقف شد تلاش کردم ايرادش را رفع کنم چند بار پيچ هاي ظريفش را باز کردم و سرک کشيدم ولي مشکل پوشيده تر از آن بود که به اين راحتي ها رفع شود و نشد .
چند جايي هم سر زدم توانايي تعمير آن را نداشتند بعد از آن هم ديگر به تعمير کردن نمي ارزيد و همان طور از کارافتاده رها شد. از آنجايي که بدون دوربين بسياري از خاطرات و صحنه هاي طراحي و ساخت و ساز دکور از دست مي رفت به تکاپو افتادم و تعمير کار زبده اي را پيدا کردم تا دوربين را درست کند . گفت دوربينت را پنجاه هزار تومان مي خرم ولي شصت هزار تومان مي گيرم تا تعميرش کنم و من به مبلغ بالاتر رضايت دادم و به اين ترتيب دوباره دوربين راه افتاد و حکايت مستند سازي ازين اثر تئاتري شروع شد .
در همان اوايل هم يک تصوير مقدماتي از فضاي تئاتري ساختم و آن را به جشنواره پراگ فرستادم که پاسخي حاصل نشد و جوابي هم نيامد و جالب تر اينکه پس از آن سايت جشنواره پراگ ترکيد و دامنه ي آن را جاي ديگري از آن خود کرد و جوابي از جشنواره نرسيد گفتند جشنواره عروسکي پراگ مسؤولين و متصديان بي نظمي دارد اين ها را مي شد از بلايي که سر وب سايت آن جشنواره آمد هم تشخيص داد
 
مستند اثر تئاتري نقره نشون بعد از ساخت قطعات ابتداي صحنه آغاز شد . يک مقداري از طراحي ها انجام شده بود و قسمت کوچکي از حياط خانه بروجردي ها که از چوب عناب بود داشت برشکاري مي شد . بعد از آن از تمام آنها تصوير برداري شد . راش هاي زيادي از مراحل ساخت و امتحان روش ها و مواد براي ساخت اين اثر موجود است که تاريخچه ي اين اثر را بيان مي کند.
در طول ساخت اين اثر فضاي ساخت دکور از يک اتاق کوچک به يک فضاي بزرگتر انتقال پيدا کرده است .
درشرايط کاري از بسياري از مراحل ساخت و پرداخت و اجراي صحنه تصوير گرفته شده است.بارها شده اتفاق افتاده که يک روش چندين بار امتحان شده و در آخر کنار گذاشته شده است و روش ديگري جايگزين آن شده است خيلي از موارد هم پيش آمده که به علت نبود ابزارکاري مناسب براي کارهاي خاص از شيوه هاي ابتدايي و تنها با استفاده از توانايي دستي انجام شده است .
پديده ي هولوگرافيک بي شک در سال هاي آينده چهره ي کنوني تئاتر را دگرگون خواهد کرد. همان اتفاقي که براي انيميشن افتاد. همه آن نقاشي هاي متحرک و فريم به فريم با آمدن رايانه ها تبديل به فايل هاي مجازي شدند و به يک شکلي حال هواي انيميشن با آن شمايل گذشته تغيير کردوکارگاه هاي آن منحصر به يک صفحه نمايش شد .
سال هاي پيش رو نيز هولوگرافيک تأثير چشمگيري بر روي تئاتر خواهد گذاشت اجراهاي زنده تبديل به اجراهاي ضبط شده خواهد شد و تماشاگر با نشستن کنار تلويزيون هولوگرافيک خود صحنه تئاتر را در اتاق خود به صورت زنده خواهد ديد وديگر صحنه و پشت صحنه اي با مفهوم گذشته وجود نخواهد داشت.
هرچند از آن پس اجراي زنده مختص معدود تئاتري هاي توانايي خواهد بود که همچون گذشته روي صحنه خواهند رفت و نفس تماشاگر را در کنار خود حس خواهندکرد.اتفاقي که براي انيميشن هم افتاد.نقاشي هاي روي طلق کمياب و ارزشمند تر شدند و نشان از طراحان چيره دست خود دارند.
از آنجايي که امروزه بسياري از ترفند هاي تصويري و هنرهاي بصري با نرم افزارهاي رايانه اي انجام مي شود در تصاوير پشت صحنه ي اين آثار اغلب حضور يک فرد در کنار يک رايانه ديده مي شود که در نهايت تصوير نهايي از آن يک فايل تصويريست .
اين امر در تئاتر فرق مي کند همه چيز به صورت واقعي و زنده انجام مي شود.ازاجراي زنده ي تئاتر گرفته تا  ساخت صحنه و عروسک و تمام چيزهاي ديگر همه به صورت زنده اند.
ثبت پيشينه اي مستند از اين اثر مرا بر آن داشت تا بسياري از لحظات صحنه هاي ساخت و اجراي اين اثر را ثبت کنم.